• 1

پوست انسان بسیار حساس است و تاثیر بسزایی در زیبایی ظاهری دارد، بنابراین محافظت و نگهداری از آن، ضروری است. یکی از مهم ترین راه های مراقبت از سلامت و شادابی پوست استفاده از کرم های ضد آفتاب می باشد و مهم تر از آن انتخاب درست ضد آفتاب بر اساس نوع پوست است.

  • 1